Piła spalinowa a szkolenie jej operatora

Pytanie Czy należy skierować pracownika, który obsługuje piłę spalinową, na szkolenie uprawniające do jej obsługi? Odpowiedź Obsługa pilarki mechanicznej do ścinki drzew (do tej grupy należy zaliczyć wszystkie pilarki...

Continue Reading →

Termin zgłoszenia wypadku przy pracy

Czy pracownik może zgłosić wypadek przy pracy zaistniały 3 miesiące temu? Czy zakład pracy ma obowiązek wszcząć postępowanie powypadkowe? Odpowiedź Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1...

Continue Reading →

Jakie czynniki ująć w skierowaniu na badania profilaktyczne?

Zgodnie z art. 229 §4a Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę....

Continue Reading →

Zadania służby medycyny pracy

Służba medycyny pracy to nie tylko (jak się potocznie przyjęło) badania profilaktyczne. Same badania stanowią jeden z wielu obowiązków tejże służby. W praktyce jednak zadania te w ramach współpracy...

Continue Reading →

Szkolenie bhp uczniów – praktykantów

Pewnym problemem związanym z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bhp są sytuacje, kiedy to zakład pracy przyjmuje uczniów-praktykantów celem odbycia praktyk zawodowych. Może się pojawić pytanie – czy...

Continue Reading →

Zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2004 r....

Continue Reading →

Wykaz prac wzbronionych kobietom w regulaminie pracy

1 maja weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Nasz zakład zatrudnia 69 pracowników...

Continue Reading →

Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń bhp

Zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U....

Continue Reading →

Latest News