Termin zgłoszenia wypadku przy pracy

Czy pracownik może zgłosić wypadek przy pracy zaistniały 3 miesiące temu? Czy zakład pracy ma obowiązek wszcząć postępowanie powypadkowe? Odpowiedź Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1...

Continue Reading →

Jakie czynniki ująć w skierowaniu na badania profilaktyczne?

Zgodnie z art. 229 §4a Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę....

Continue Reading →

Zadania służby medycyny pracy

Służba medycyny pracy to nie tylko (jak się potocznie przyjęło) badania profilaktyczne. Same badania stanowią jeden z wielu obowiązków tejże służby. W praktyce jednak zadania te w ramach współpracy...

Continue Reading →

Szkolenie bhp uczniów – praktykantów

Pewnym problemem związanym z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bhp są sytuacje, kiedy to zakład pracy przyjmuje uczniów-praktykantów celem odbycia praktyk zawodowych. Może się pojawić pytanie – czy...

Continue Reading →

Zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2004 r....

Continue Reading →

Wykaz prac wzbronionych kobietom w regulaminie pracy

1 maja weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Nasz zakład zatrudnia 69 pracowników...

Continue Reading →

Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń bhp

Zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U....

Continue Reading →

Egzamin ze szkolenia bhp

Zgodnie z §16 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 Nr 180,...

Continue Reading →

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy? Czy muszą to być kierownicy, czy można te zadanie zlecić np. brygadziście? Odpowiedź Zgodnie z §11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z...

Continue Reading →

Latest News