Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – ogólne wiadomości

Dopuszczalne stężenia i natężenia

Mówiąc o czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych należy pamiętać o podstawowych miernikach ich szkodliwości. Są to

 • NDS – najwyższe dopuszczalne stężenia – oznaczają, że ekspozycja pracownika w ciągu 8 godzinnego dnia pracy (40 godzin na tydzień) na określony czynnik nie powoduje ujemnych skutków dla zdrowia i życia pracownika;
 • NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – stężenie substancji, które nie powinno powodować ujemnych skutków, jeżeli występuje w środowisku nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w ciągu zmiany roboczej, w czasie nie krótszym niż 1 godzina;
 • NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe – stężenie substancji, które nie może być przekroczone ze względu na zagrożenie zdrowia i życia
 •  NDN – najwyższe dopuszczalne natężenia – wartość natężenia, któe w ciągu 8 godzinnego cyklu pracy nie powinno powodować ujemnych skutków dla zdrowia pracownika

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

Podstawowy podział wyżej wymienionych czynników zawiera się w następujących kategoriach:

 • czynników fizycznych
 • czynników chemicznych
 • czynników biologicznych
 • czynników psychofizycznych

Czynniki fizyczne

Podstawowy podział czynników fizycznych zawiera się w podziale na:

 • czynniki niebezpieczne
 • czynniki uciążliwe

Czynniki niebezpieczne to:

 • ruchome elementy maszyn i urządzeń,
 • prąd elektryczny
 • wystające krawędzie i elementy
 • śliskie i nierówne powierzchnie
 • pożar, wybuch

Czynniki szkodliwe i uciążliwe to:

 • hałas
 • drgania
 • promieniowanie jonizujące
 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • promieniowanie laserowe
 • promieniowanie optyczne
 • pole elektrostatyczne
 • pyły przemysłowe
 • mikroklimat środowiska pracy

Czynniki chemiczne

Podstawowy podział czynników chemicznych to chemikalia o właściwościach:

 • uczulających
 • drażniących
 • toksycznych
 • mutagennych
 • rakotwórczych
 • upośledzających funkcje rozrodcze
 • żrące
 • łatwo palne
 • o właściwościach wybuchowych
 • o właściwościach utleniających

Czynniki biologiczne

 • mikroorganizmy (wirusy, bakterie, grzyby itd.)
 • makroorganizmy (rośliny, zwierzęta)

Czynniki psychofizyczne

 • obciążenie fizyczne
 • obciążenie psychonerwowe

Czynniki chemiczne,  posiadają swoje karty charakterystyk, w których uwzględnione są wszystkie zagrożenia związane z ich stosowaniem. Należy zapoznawać pracowników z informacjami zawartymi w karcie.

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

 

 

4 comments on “Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – ogólne wiadomości
 1. interesuje mnie wszystko związanie z oświetleniem, jakie oświetlenie musi zapewnić pracodawca w środowisku pracy biurowej. (od strony prawnej)

  • Zmieniła się norma i teraz wszelkie pracę biurowe muszą mieć natężenie 500lx chyba, że praca biurowa jest niezwykle krótkotrwała to wtedy może mieć 300 lx

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *