Pomieszczenia pracy – wymagania bezpieczeństwa i higien pracy

Pomieszczenia pracy Przy określaniu stanu faktycznego i tego, czy pomieszczenia pracy są zgodne z wymaganymi przepisami, należy wziąć pod uwagę dwa pojęcia – pomieszczenia przeznaczone dla stałej pracy oraz pracy czasowej. Pomieszczenia przeznaczone dla pracy stałej, to pomieszczenia, w których pracownicy będą przebywać powyżej 4 godzin.  Pomieszczenia przeznaczone dla pracy czasowej, to pomieszczenia, w których pracownicy będą przebywać od 2 […]

Podstawowe wymagania bhp dla obiektów budowlanych

Obiekty budowlane i teren zakładu pracy Pracodawca zapewnia drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla ruchu pieszego i dojazdy pożarowe. Drogi te muszą być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i posiadać odpowiednie wymiary.  Dodatkowo należy pamiętać o ich wyraźnym i trwałym oznakowaniu i wyznaczeniu. Minimalne wymiary dla dróg transportowych należy obliczać według poniższych wzorów: dla ruchu pieszego: b= a + 30 […]

Transport wewnętrzny i magazynowanie – ogólne wymagania

Do obowiązków pracodawcy należy prowadzenie działań mających na celu eliminację procesu pracy związanego z transportem ręcznym, poprzez zapewnianie odpowiednich urządzeń, maszyn lub poprzez zwykłą organizację pracy. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, transport ręczny musi się odbywać z zachowaniem norm dotyczących ręcznych prac transportowych. Drogi transportowe powinny być wyznaczone za pomocą farby (biała lub żółta). Wymagania projektowe dla dróg transportowych […]