Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Obowiązki pracodawcy związane z występowaniem czynników rakotwórczych i mutagennych Pracodawca ma obowiązek prowadzić w formie pisemnej lub elektronicznej rejestr prac narażających na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych oraz przeprowadzać pomiary czynników rakotwórczych i mutagennych. Rejestr taki musi zawierać: a) wykaz prac i procesów technologicznych, na których występują czynniki rakotwórcze i mutagenne, b) wykaz i opis stanowisk pracy, na których występują […]