Jakie szkolenia bhp przy zmianie stanowiska pracy?

Rodzaje szkoleń

Szkolenia bhp dzielimy na:

– szkolenie wstępne

– szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne, składające się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego przeprowadza się przy zatrudnieniu nowego pracownika, praktykanta, stażysty lub ucznia.

Instruktaż ogólny przeprowadzają pracownicy służby bhp lub jednostki organizacyjne uprawnione do przeprowadzania szkoleń (ośrodki szkoleniowo-dydaktyczne)

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przy zatrudnieniu nowego pracownika oraz przy przenoszeniu pracownika na inne stanowisko pracy oraz w momencie wprowadzenia zmian technologicznych w procesie pracy lub wprowadzeniu nowych metod pracy. Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić na każdym stanowisku zajmowanym przez pracownika. Instruktaż ten prowadzą osoby kierujące, które posiadają aktualne szkolenia w dziedzinie bhp dla osób kierujących, oraz posiadają odpowiedni zasób wiedzy i doświadczenia.

Szkolenie wstępne organizowane jest w formie instruktażu, zgodnym z programem szkolenia, a pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem udział w szkoleniu na karcie szkolenia wstępnego.

Szkolenia okresowe

Grupy stanowisk, dla których przeprowadza się szkolenia to:

– stanowiska robotnicze;

– stanowiska kierownicze i pracodawców;

– stanowiska administracyjne i inne;

– stanowiska inżynieryjno-techniczne;

– stanowiska służb bhp.

Okresy, w których należy przeprowadzać szkolenia bhp są ustalane w porozumieniu z pracodawcą i przedstawicielami pracowników, mając na uwadze zagrożenia, które występują w środowisku pracy, jednak nie rzadziej niż:

– stanowiska robotnicze – nie rzadziej niż 3 lata, organizowane w formie instruktażu

– stanowiska kierownicze – nie rzadziej niż 5 lat, organizowane w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego,

– stanowiska administracyjne i inne – nie rzadziej niż 6 lat, organizowane w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego,

– stanowiska inżynieryjno – techniczne – nie rzadziej niż 5 lat, organizowane w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego,

– stanowiska pracowników służby bhp – nie rzadziej niż 5 lat, organizowane w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego,

Pierwsze szkolenie okresowe, po szkoleniu wstępnym, przeprowadza się:

– stanowiska robotnicze – do 1 roku od zajęcia stanowiska;

– stanowiska kierownicze i pracodawców – do 6 miesięcy od zajęcia stanowiska;

– stanowiska administracyjne i inne – do 1 roku od zajęcia stanowiska;

– stanowiska inżynieryjno-techniczne – do 1 roku od zajęcia stanowiska;

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym. Należy pamiętać o prowadzeniu stosownej dokumentacji szkoleniowej w formie dziennika, rejestru wydanych zaświadczeń, oraz przebiegu egzaminu.

Szkolenia dla pracodawców i służb bhp prowadzone mogą być tylko i wyłącznie przez ośrodki dydaktyczno-szkoleniowe.

Jakie szkolenia bhp przy zmianie stanowiska pracy?

Teraz meritum wpisu. Zgodnie z powyższym oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia z dziedziny bhp, przy przenoszeniu pracownika na inne stanowisko pracy, obowiązuje tylko instruktaż stanowiskowy, oraz – w zależności od rodzaju stanowiska, szkolenie okresowe, które przeprowadza się:

– stanowiska robotnicze – do 1 roku od zajęcia stanowiska;

– stanowiska kierownicze i pracodawców – do 6 miesięcy od zajęcia stanowiska;

– stanowiska administracyjne i inne – do 1 roku od zajęcia stanowiska;

– stanowiska inżynieryjno-techniczne – do 1 roku od zajęcia stanowiska;

– stanowiska służb bhp – do 1 roku od zajęcia stanowiska.

Oczywiście można przeprowadzać instruktaż ogólny i stanowiskowy przy każdej zmianie stanowiska pracy, a szkolenie okresowe w wymienionych powyżej okresach. Jest to dużo bezpieczniejsze i ma większy wpływ na zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy w firmie. „Bezpieczeństwo pracy” poleca właśnie tą metodę, jeżeli jest tylko taka możliwość.

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

2 comments on “Jakie szkolenia bhp przy zmianie stanowiska pracy?
  1. Koniecznym jest robienie przeglądów magazynowych raz w roku, a nie dojdzie do niepotrzebnych tragedii. Zresztą obecnie sporo firm oferujących regały magazynowe informuje o takiej konieczności. Przy okazji zakupu nowych regałów od transmag.pl dowiedziałem się że w tej chwili jest już wymóg…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *