Oświetlenie na stanowiskach pracy

Oświetlenie stanowisk pracy dzieli się na naturalne i sztuczne. Organizując i projektując stanowiska pracy, należy przestrzegać norm oświetlenia sztucznego, a także zapewnić oświetlenie dzienne.

Oświetlenie stanowisk pracy tylko światłem sztucznym dopuszcza się, jeżeli:

– oświetlenie światłem dziennym nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych

– jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego

Jeśli pomieszczenia pracy jest pomieszczeniem pracy stałej, oświetlenie takiego pomieszczenia i stanowiska pracy wyłącznie za pomocą światła sztucznego, w tym elektrycznego, jest możliwe po uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

Wyróżnia się oświetlenie światłem dziennym typu:

– górnego;

– bocznego;

– mieszanego

Minimalne warunki oświetlenia bocznego (w przypadku posiadania okien i świetlików bocznych) światłem dziennym określa stosunek powierzchni okien (w świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi, który powinien wynosić co najmniej 1:8 (1m2 okna na 8m2 podłogi) lub jeżeli światło dzienne jest wymagane ze względu na przeznaczenie 1:12

Oświetlenie elektryczne stosuje się w przypadkach, gdy oświetlenie dzienne nie jest zadowalające.

Normy oświetlenia to :

 Strefy komunikacyjne
  • Strefy komunikacji i korytarze [100 lx; 150 lx, gdy pojazdy są na drodze]
  •  Schody, ruchome schody i chodniki [150 lx]
  • Rampy, zatoki załadunkowe [150 lx]
 Pomieszczenia magazynowe/chłodnie
  • Składy i magazyny [100 lx; 200 lx, jeśli stale przebywają ludzie]
  •  Strefy pakowania i wysyłania [300 lx]
Strefy magazynowe z regałami
  • Przejścia bez obsługi [20 lx]
  • Przejścia z obsługą [150 lx]
  • Stanowiska kontroli [150 lx]
 Biura
  • Segregowanie, kopiowanie, itd. [300 lx]
  • Pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie, przetwarzanie danych [500 lx]

Opracowanie: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *