Badania profilaktyczne pracowników

W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej nad pracownikami wyróżnia się następujące rodzaje badań: 1) wstępne; 2) okresowe; 3) kontrolne; 4) wykonywane poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywana badań okresowych. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy przyjmowani do pracy oraz pracownicy młodociani i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wobec przeprowadzania wstępnych badań lekarskich, ustawodawca […]