Badania profilaktyczne pracowników

Wyróżnia się 3 rodzaje badań profilaktycznych:

– wstępne – przed przyjęciem pracownika do pracy

– okresowe – po określonym czasie zawartym w zaświadczeniu lekarskim

– kontrolne – po niezdolności pracownika trwającej dłużej niż 30 dni (jednym ciągiem)

Badania przeprowadzają lekarze medycyny pracy, na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. W skierowaniu muszą znaleźć się wszystkie czynniki szkodliwe oraz uciążliwe, na które narażony jest pracownik oraz wyniki pomiarów (jeżeli są przeprowadzone lub dostępne).

Badania powinny (co nie znaczy w tym przypadku, ze muszą – o interpretacji słowa ‚powinno’ wkrótce) być przeprowadzane w godzinach pracy pracownika. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to pracownikowi NIE PRZYSŁUGUJĄ żadne profity z tego, że musiał udać się do medycyny pracy np. o godzinie 17, podczas gdy pracuje do 15. Jedynym profitem jest to, jeżeli pracownik uda się na badania do innej miejscowości, to przysługuje mu zwrot kosztów podroży taki, jakby odbył podróż służbową.

Badania profilaktyczne mogą być przeprowadzona poza okresami wyznaczonymi przez lekarza medycyny pracy wówczas, gdy pracownik złoży stosowny wniosek do pracodawcy w przypadku, gdy:

– uzna, że wpływ dotychczasowe jest na tyle szkodliwy, że powoduje pogorszenie się jego stanu zdrowia;

– w przypadku podejrzenia zachorowania na chorobę zawodową;

– w przypadku stwierdzenia, że kobieta w ciąży nie powinna pracować na dotychczasowym stanowisku;

– w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy pracownika z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, jeżeli nie jest on zaliczony do żadnej grupy inwalidzkiej

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

2 comments on “Badania profilaktyczne pracowników
  1. Niby oczywiste, prawda? Ale bardzo dobrze, że o tym piszesz. Tak naprawdę to najbardziej oczywiste rzeczy wydają się najtrudniejsze albo w ogóle o nich zapominamy, co jest ogromnym błędem. Widzę, że merytoryka w Twoich wpisach gra główną rolę – to się cieni, bo w sieci można znaleźć naprawdę różne treści.

    Czekam na kolejny wpis 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *