Kiedy wykonywać badania sanitarno-epidemiologiczne?

Obowiązek kierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne określa art. 6 ustawy  z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U nr 234, poz. 1570 ze zm.). Powołując się na w/w art. 6, osobami, które obowiązkowo podlegają badaniom sanitarno-epidemiologicznym są:

1) podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną;

2) noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży, podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną mogącą się szerzyć z matki na płód lub dziecko;

3) nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym;

4) uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;

5) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Osoby wymienione w pkt. 1-3, na badanie kieruje państwowy powiatowy inspektor
sanitarny, w pkt. 4 dyrektor szkoły lub rektor uczelni, natomiast w pkt. 5 pracodawca lub zlecający wykonanie prac.

Tak samo jak w przypadku badań profilaktycznych pracowników, kosztami badań
obciążany jest pracodawca lub zlecający wykonanie prac.

Tutaj jednak natrafiamy na przeszkodę w postaci tego, że tak naprawdę nie wiadomo jakie
rodzaje prac wymagają wykonywania badań sanitarno-epidemiologicznych. Z pomocą
przychodzi nam (teoretycznie) art. 10 w/w ustawy, który to nakłada obowiązek wydania
przepisów wykonawczych do ustawy, określających rodzaj wykonywanych zadań, podczas których pracownik musi być kierowany na badania sanitarno-epidemiologiczne. Jednak… takowego rozporządzenia do tej pory nie ma.

Jedynym aktem prawnym ,który reguluje konieczność wykonywania badań sanitarno-
epidemiologicznych jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004, które to określają,  że przy pracach wymagających stykania się z żywnością nie wolno zatrudniać osób, które cierpią na chorobę lub są nosicielami choroby, która może być przenoszona poprzez żywność.

Reasumując, pracownicy, którzy mają kontakt z żywnością, muszą obowiązkowo
wykonywać badania sanitarno-epidemiologczne. W pozostałych przypadkach brak
podstaw.

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

3 comments to “Kiedy wykonywać badania sanitarno-epidemiologiczne?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *