Obowiązki informacyjne pracodawcy – zaznajamianie pracowników z przepisami BHP

Wymagania formalne

Na podstawie art.237Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Oprócz tego, pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Pracownik jest natomiast obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komentarz

Oprócz podstawowych obowiązków informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  pracodawca ma obowiązek zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki w tym zakresie.

Zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami bhp powinno odbywać się zawsze w ramach szkolenia wstępnego, przeprowadzanego przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Należy w tym miejscu podkreślić, że przepisy bhp i zasady bhp nie są ze sobą tożsame.

Podstawowymi dokumentami, które realizują wymóg zapoznania pracownika z przepisami i zasadami bhp, są:

a) instrukcje bhp;

b) dokumentacja techniczno-ruchowa;

c) procedury postępowania;

d) wszelkie inne regulaminy, instrukcje, zarządzenia przyjęte do stosowania w zakładzie pracy.

Obowiązkiem pracownika jest pisemne potwierdzenie zapoznania się z instrukcjami i zasadami bhp. Forma zapoznania nie jest określona, jednak najlepszym rozwiązaniem jest oświadczenie pisemne pracownika o tym, że został zapoznany z przepisami i zasadami bhp, wraz z wykazem określonej dokumentacji.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

 

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *