Jaka powinna być minimalna szerokość dróg między regałami w magazynie?

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp (zwanym dalej r.b.h.p.), pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej
„drogami”, drogi dla pieszych, zwane dalej „przejściami”, i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników.
Zgodnie z powyższym, drogi transportowe w magazynach powinno projektować się zgodnie z wymaganiami PN-M-78010:1968P. Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. Norma ta określa szerokości dróg między regałami w zależności od rodzaju organizacji ruchu, szerokości środka transportowego/ładunku (norma mimo tego, że jest wycofana, nie jest normą błędną – więcej o stosowaniu norm wycofanych).
Mimo powyższego, należy również stosować się § 69 ust. 2 r.b.h.p, który stanowi, iż szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami (czyli należy odpowiednio dostosować szerokości do charakteru działalności magazynu).
Autor: Adam Pisarczuk
,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *