Dopuszczalne normy transportu ręcznego na 8 godzinny dzień pracy

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 z późn. zm.) organizując ręczne prace transportowe, należy brać pod uwagę konieczność unikania ręcznego przemieszczania przedmiotów, gdy:

a) przedmiot jest zbyt ciężki, za duży, nieporęczny lub trudny do utrzymania według oceny osoby kierującej pracownikami,

b) przedmiot jest niestabilny lub jego zawartość może się przemieszczać,

c) przedmiot jest usytuowany tak, że wymaga trzymania lub operowania w odległości od tułowia pracownika, albo ma tendencję do wyginania się lub obwijania wokół tułowia pracownika,

d) kształt lub struktura przedmiotu może powodować urazy u pracownika, zwłaszcza w przypadku kolizji,

e) wydatek energetyczny niezbędny do podnoszenia i przenoszenia przedmiotów przekracza 2000 kcal (8375 kJ) na zmianę roboczą,

f) przemieszczanie przedmiotu może być wykonywane tylko poprzez skręt tułowia,

g) wykonanie pracy wymaga pochylenia tułowia pracownika o kąt większy od 45° lub wykonywania czynności przemieszczania w pozycji niestabilnej,

h) mogą wystąpić nagłe ruchy przedmiotu,

i) stanowisko pracy lub jego otoczenie uniemożliwia przemieszczanie przedmiotu na wysokości zapewniającej bezpieczeństwo lub przy prawidłowej pozycji ciała pracownika,

j) powierzchnia jest nierówna, stwarzająca zagrożenie przy poruszaniu się lub jest śliska w zetknięciu ze spodem obuwia pracownika,

k) podłoga i powierzchnia robocza mają różne poziomy, co wymusza przemieszczanie przedmiotów na różnych wysokościach,

 l) podłoga lub powierzchnia oparcia stóp jest niestabilna,

 ł) przedmiot ogranicza pole widzenia pracownika,

 m) temperatura, wilgotność i wentylacja są niedostosowane do wykonywanej pracy.

Oprócz powyższego należy przestrzegać ustalonych norm transportu ręcznego.

Mając na uwadze przytoczone wymagania, przepisy nie określają maksymalnego dopuszczalnego limitu wagowego, który pracownik może przetransportować w ciągu 8 godzinnego czasu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracownik może transportować ręcznie nieograniczoną masę łączną ładunków.

Zgodnie z pkt 5, ręczne prace transportowe powinny być unikane jeżeli wydatek energetyczny niezbędny do podnoszenia i przenoszenia przedmiotów przekracza 2000 kcal (8375 kJ) na zmianę roboczą.

Należy więc przy stałym charakterze pracy związanym z transportem ręcznym, określić wydatek energetyczny (najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium). Na podstawie przeprowadzonego badania wydatku energetycznego należy wówczas odpowiednio zorganizować pracę.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *