Dopuszczalna długość rzędu szaf w szatni pracowniczej

Pytanie

Czy istnieją wymagania określające dopuszczalną długość rzędu szaf pracowniczych zlokalizowanych w szatni?

Odpowiedź

Zgodnie z §8 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm) w szatni szerokość przejść między rzędami szaf powinna być nie mniejsza niż 1,5 m a szerokość przejścia między rzędem szaf a ścianą nie mniejsza niż 1,1 m.

Powyższe wymaganie jest jedynym, jeśli chodzi o warunki bhp, dotyczącym dróg komunikacyjnych w szatni. Jeśli więc chodzi o same warunki bhp – nie ma określonej dopuszczalnej długości rzędu szaf w szatni.

Innym aspektem są warunki ochrony przeciwpożarowej, które określają, iż z każdego miejsca musi być zapewnione przejście ewakuacyjne prowadzące do drogi ewakuacyjnej lub wyjścia ewakuacyjnego od najdalej położonego miejsca, w którym może znajdować się człowiek, nie może przekraczać długości 40 m.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *