Analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób

Na podstawie art. 236 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze. Komentarz Cytowany artykuł nakłada na pracodawcę wprost obowiązek systematycznego analizowania przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i co istotne, również […]