Badania profilaktyczne przy zmianie stanowiska pracy

Pytanie

Na jakie badania skierować pracownika, który zmienia stanowisko pracy?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracownik podlega wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

Na podstawie art. 229 §1 KP, wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 1[1], podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy;

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Mając na uwadze powyższe, każdorazowa zmiana stanowiska pracy pracownika na takie, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, musi być poprzedzona skierowaniem takiego pracownika na badania wstępne. W przypadku zmiany stanowiska na takie, na którym nie występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe (oraz niebezpieczne), przepisy nie przewidują konieczności kierowania takiego pracownika na badania profilaktyczne.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *