Zwolnienie ze szkolenia bhp

Pytanie

Pracownik przedstawił zaświadczenie z odbytego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp. Szkolenie miało miejsce 2 lata temu. Czy można zwolnić takiego pracownika z pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp?

Odpowiedź

Zgodnie z §15 ust. 4 pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach: kierowniczych, służb bhp i pracodawców przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych i innych – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Natomiast zgodnie z  §15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) ze szkolenia okresowego pierwszego w dziedzinie bhp może być zwolniona osoba, która:

a) przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

b) odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Wobec powyższego – można zwolnić pracownika legitymującego się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp z pierwszego szkolenia okresowego, pod warunkiem odbycia tego szkolenia w wymaganym terminie. W przypadku określonym w pytaniu, pracownik nie może zostać zwolniony z takiego szkolenia.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *