Program szczegółowy szkolenia bhp

Program ramowy szkolenia wstępnego i okresowego a program szkolenia opracowany dla określonych grup stanowisk (program szczegółowy) to pojęcia nie tożsame ze sobą.

Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki  i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rszbhp,  pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ma obowiązek zapewnienia m.in. programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk (programy szczegółowe).

Zgodnie z §7 rszbhp, programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.

Komentarz

Ramowy program szkolenia określony przez rszbhp określa kierunek i rodzaj poruszanych zagadnień. Organizatorzy szkolenia mają obowiązek dostosowania poruszanych treści do wymagań tego programu.  Określa on ogólną tematykę dla poszczególnej grupy szkoleniowej wraz z minimalnym wymiarem godzinowym dotyczącym określonego bloku tematycznego oraz dopuszczalnymi formami realizacji.

Szczegółowy program szkolenia to program opracowywany przez pracodawcę lub jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie szkoleń bhp. Określa on szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia. Program musi być przechowywany w dokumentacji pracodawcy.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *