Uprawnienia do obsługi maszyn ziemnych, budowlanych i drogowych

Pracownik posiada uprawnienia do obsługi frezarki do nawierzchni dróg. Czy może obsługiwać także przecinarkę do nawierzchni dróg?

Odpowiedź

Zgodnie §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm.)  maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Szkolenie, obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. dokumentacji technicznej maszyn roboczych,
  2. bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,
  3. technologii wykonywania robót ziemnych,
  4. użytkowania i obsługi maszyn roboczych.

Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

Załącznik nr 1 wyróżnia maszyny podane w pytaniu  jako pozycje osobne. Wobec tego, mając również na uwadze zakres szkolenia i różnice w budowie i funkcjonalności frezarki oraz przecinarki, pracownik musi odbyć szkolenie i uzyskać uprawnienia do obsługi osobno na każdą z w/w maszyn.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *