Obowiązki bhp niepracowników (zleceniobiorców, samozatrudnionych i innych)

Zgodnie z art. 3041 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Komentarz

Obowiązki bhp dotyczące pracowników etatowych, na podstawie przytoczonego przepisu, dotyczą również wszystkich osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Przepis ten jednak wskazuje, że to od decyzji pracodawcy lub podmiotu organizującego pracę zależy zakres ich stosowania. Innymi słowy, pracodawca może kształtować dowolnie zakres obowiązków bhp niepracowników, jednakże nie może całkowicie odstąpić od ustalania takiego zakresu (w korelacji do art. 304 kp). Ustawodawca pozostawia więc pewną swobodę kształtowania polityki bhp względem niepracowników.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *