Wypadek pracodawcy i właściciela jednoosobowej firmy

Pytanie

Jestem pracodawcą prowadzącym mikroprzędsiebiorstwo usługowe (zatrudniam 3 osoby, przy czym sam również wykonuję pracę u klientów) i uległem wypadkowi podczas wykonywania czynności. Czy obejmuje mnie również postępowanie powypadkowe na takich samych zasadach jak pracowników? Dodam, że opłacam wszystkie wymagane składki.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.), dalej uw, za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 8 uw ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w karcie wypadku przy pracy. Poszkodowany pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wypadku właściwej dla siedziby płatnika jednostce terenowej ZUS.

Autor: Adam Pisarczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *