Treść umowy z poradnią medycyny pracy

Pytanie Jak powinna wyglądać treść umowy z poradnią świadczącą usługi w ramach przeprowadzania badań profilaktycznych? Odpowiedź Stosownie do art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. 1997 nr 96 poz. 593 z późn. zm.) badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (pracodawca-zleceniodawca), z […]