Transport materiałów za pomocą podestu ruchomego

Pytanie

Czy można transportować materiały budowlane na poszczególne kondygnacje budynku za pomocą podestu ruchomego?

Odpowiedź

Podstawowe wymagania związane z montażem, demontażem i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych określa §51 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. Stanowi on, iż montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. Innymi słowy, stosowanie podestu ruchomego roboczego do transportu materiałów budowlanych może być dopuszczalne tylko wówczas, gdy taki rodzaj wykonywanej pracy dopuszcza dokumentacja techniczno-ruchowa maszyny, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymagań bhp dotyczących określonej czynności roboczej.

Autor: Adam Pisarczuk

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *