Przydział odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. art. 2378 pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o których mowa powyżej, stanowią własność pracodawcy.

Komentarz

Pracodawca ma obowiązek ustalenia wykazu stanowisk, na których będzie przydzielane właściwe wyposażenie pracownicze. Powyższy artykuł wyróżnia dwa rodzaje przydzielanego wyposażenia:

a) odzież roboczą i obuwie robocze,

b) środki ochrony indywidualnej.

Poszczególne rodzaje wyposażenia zależne są od rodzaju pracy wykonywanej na danym stanowisku pracy.

Formalnie obowiązek ustalenia wykazu stanowisk jest realizowany w oparciu o tabelę przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, zawierającej określenie stanowiska pracy, rodzaj wyposażenia, składową wyposażenia oraz przewidywane okresy użytkowania danego wyposażenia. Dla celów dowodowych należy prowadzić rejestry lub kartoteki przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, w których to pracownicy potwierdzają odbiór danego wyposażenia. Przydzielone wyposażenie pracownik ma obowiązek bezwzględnie użytkować.

Przydzielane wyposażenie stanowi własność pracodawcy, za które pracownik ponosi materialną odpowiedzialność.

Autor: Adam Pisarczuk

 

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *