Kiedy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego

Zgodnie z §39a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm) pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. Zgodnie z powyższym w sytuacjach, które reguluje powyższy przepis, każdorazowo należy wykonywać aktualizację oceny ryzyka zawodowego tj. przy każdej zmianie wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych i zmianie organizacji pracy.

Autor: Adam Pisarczuk

One comment to “Kiedy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *