Drabiny a środki ochrony indywidualnej

Pytanie

Czy pracownicy wchodzący po drabinie na wyższe kondygnacje, muszą posiadać środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem?

Odpowiedź

Ogólnie obowiązujące przepisy wyróżniają dwie formy użytkowania drabin. Pierwszą z nich jest użytkowanie drabiny jako miejsca pracy (wykonywania pracy), natomiast drugą formą jest użytkowanie drabiny jako środka dostępu.

Zgodnie z §8b ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) Jako, że sytuacja, której dotyczy pytanie, odnosi się do warunków użytkowania drabiny jako środka dostępu, należy więc zapewnić:

a) dostateczną długość, tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu, chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy;

b) możliwość użytkowania w taki sposób, aby przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy i  wsparcia pracowników,

c) w przypadku ręcznego przenoszenia ładunku, ładunek ten nie może przeszkadzać pracownikowi w bezpiecznym uchwyceniu poręczy.

Jak wynika z powyższego, użytkowanie drabiny jako środka dostępu nie wymaga więc od pracowników stosowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

W przypadku jednak wykonywania jakiegokolwiek rodzaju pracy na drabinie, należy wtedy zapewnić środki ochrony odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.

Same drabiny, które stosowane są jako stałe środki dostępu, muszą odpowiadać wymaganiom techniczno-budowlanym.

Autor: Adam Pisarczuk

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *