Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), dalej rszbhp, pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

Komentarz

Rozporządzenie nakłada obowiązek przestrzegania terminów  i wymiarów czasowych prowadzonych szkoleń okresowych, określając tym samym minimalne, niezbędne wymagania w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp.

Przytoczony przepis obowiązuje jednak pracodawcę do dodatkowego, szczegółowego określenia częstotliwości oraz czas trwania szkolenia okresowego w dziedzinie bhp. Przepis ten pozwala tym samym na odpowiednie dostosowanie programu szkolenia, czasu trwania i częstotliwości szkolenia do panujących warunków techniczno-organizacyjnych, panujących na odpowiednich stanowiskach pracy, zachowując jednocześnie wymagania określone rszbhp.  Innymi słowy, wewnętrzne regulacje mogą być korzystniejsze niż wymogi rszbhp, nie mogą jednak wprowadzać zasad o niższym standardzie.

Określenie wewnątrz zakładowych zasad przeprowadzania szkoleń okresowych może się odbyć w sposób ogólnie przyjęty w danym zakładzie pracy. Najlepiej jednak jest to wykonać w formie ogólnie obowiązującego zarządzenia. Wprowadzenie zasad jest dozwolone po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji ze stroną pracowniczą.

Autor: Adam Pisarczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *