Norma czasu pracy a czynniki szkodliwe

W jakim wymiarze czasowym pracować może pracownik, jeśli jest narażony na oddziaływanie czynników szkodliwych, jakimi są drgania (obsługa maszyn budowlanych)?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 148 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Wobec powyższego, wymagane jest wykonanie pomiaru czynnika szkodliwego dla zdrowia, jakim jest wibracja, występującego na określonym stanowisku pracy (w miejscu pracy pracownika tj. w kabinie – jeśli zajmuje pozycję stojącą, na siedzeniu – jeśli pracuje w pozycji siedzącej).

Wynik pomiaru zakwalifikuje dany rodzaj pracy do tego, czy jest on wykonywany w warunkach szkodliwych, czy w warunkach dopuszczalnych.

Autor: Adam Pisarczuk

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *