Programy ramowe a programy szczegółowe szkolenia w dziedzinie bhp

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) , dalej rszbhp, wyróżnia dwa programy szkoleń dotyczące szkolenia wstępnego i szkolenia okresowego. Są to:

a) programy ramowe

b) programy szczegółowe

Programy ramowe to innymi słowy programy ogólne danego rodzaju szkolenia. Stanowią one podstawę do odpowiedniego planowania procesu szkolenia w dziedzinie bhp, badania potrzeb szkoleniowych, przygotowania odpowiednich metod szkoleniowych.

Sama już skonkretyzowana tematyka musi być natomiast określona w programie szczegółowym szkolenia. Oprócz poruszanej tematyki, program szczegółowy musi określać czas trwania oraz formy realizacji szkolenia.

Adekwatnie więc do postanowień rozporządzenia – ramowe programy szkolenia nie podlegają modyfikacji, natomiast programy szczegółowe można kształtować dowolnie, w granicach wyznaczonych przez programy ramowe.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 i §7 rszbhp

Autor: Adam Pisarczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *