Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

Pytanie

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy? Czy muszą to być kierownicy, czy można te zadanie zlecić np. brygadziście?

Odpowiedź

Zgodnie z §11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. z 2004 r Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca, którzy spełniają wymagania narzucone przez akt prawny tj. posiadają doświadczenie zawodowe, odpowiednie kwalifikacje i są przeszkoleni w zakresie metod udzielania instruktażu stanowiskowego.  Rozporządzenie nie dookreśla (niejednokrotnie zresztą) wyżej wymienionych warunków. Wiadomym jednak jest, że osoba, która prowadzi instruktaż stanowiskowy musi znać procesy technologiczne i ich uwarunkowania oraz posiadać umiejętności wykonania określonego rodzaju pracy dla potrzeb szkoleniowych/pokazowych a co za tym idzie, musi posiadać pewien bagaż doświadczeń zawodowych. Dodatkowym, istotnym warunkiem wymagającym spełnienia jest odpowiednie przeszkolenie osoby udzielającej instruktażu stanowiskowego w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu. Tematyka programowa nie jest określona przez obowiązujące przepisy, dlatego też od organizatora szkolenia zależy treść i jakość takiego szkolenia. Szkolenie to można prowadzić w ramach szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (program ramowy uwzględnia tę tematykę) lub w formie całkiem odrębnej jednostki szkoleniowej.

Ważnym elementem, na które wskazuje rozporządzenie jest to, że instruktaż stanowiskowy powinna wykonywać osoba  wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca. Powszechnie akceptowalne jest jednak prowadzenie instruktażu stanowiskowego przez kierownictwo odpowiedniego szczebla lub odpowiedniego działu, jeśli osoby te spełniają narzucone wymagania. Celem regulacji, która wskazuje na to, że powinna być to jednak konkretna osoba, jest zapewnienie wysokiego poziomu samego szkolenia wstępnego, przygotowującego pracownika do zasad wykonywania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny. Określenie osób w zakładzie pracy, które powinny zajmować się działalnością szkoleniową (oprócz osób zajmujących się instruktażem ogólnym) zapewnia odpowiednie podejście do samego procesu szkolenia i właściwy jego przebieg.

Dlatego też, obok osoby przeprowadzającej instruktaż ogólny, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia, najlepiej jest wyznaczyć osobę, która będzie zajmowała się tym zagadnieniem. Mimo tego, dopuszczalnym jest przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego przez kierownictwo wyższego i niższego szczebla, jeżeli te osoby spełniają wyżej opisane wymagania.

Autor: Adam Pisarczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *