Termin zgłoszenia wypadku przy pracy

Pytanie

Czy pracownik może zgłosić wypadek przy pracy zaistniały 3 miesiące temu? Czy zakład pracy ma obowiązek wszcząć postępowanie powypadkowe?

Odpowiedź

Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870), dalej rwpp, pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego.

Na podstawie §4 rwpp, okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy, zgodnie z §7 rwpp, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Mając na uwadze powyższe, do obowiązków pracownika należy niezwłoczne zgłoszenie wypadku przy pracy swojemu przełożonemu (w jak najkrótszym czasie), natomiast pracodawca ma obowiązek wtedy powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny zaistniałego wypadku.

Obowiązujące przepisy prawne nie wskazują natomiast na postępowanie w sytuacji, gdy pracownik zgłasza wypadek po pewnym czasie. W takim przypadku należy posiłkować się orzecznictwem Sądu Najwyższego.

Zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2000 r. II UKN 702/99 i z dnia 16 marca 1999 r. II UKN 510/98, pracownik może zgłosić roszczenie o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w każdym momencie. Tryb postępowania o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w takim przypadku nie zmienia się tj. pracodawca powołuje zespół powypadkowy, a zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu otrzymaniu wiadomości o wypadku jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, dochowując należytej staranności wynikającej z §7 rwpp.

Podsumowując – pracownik może w każdym terminie zgłosić roszczenie o ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy a pracodawca oraz zespół powypadkowy nie może mu odmówić takiego roszczenia. Nieuznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy musi być szczegółowo uzasadnione. Wobec pracownika natomiast mogą być wyciągnięte konsekwencje porządkowe, zgodnie z art. 108-113 Kodeksu pracy.

Autor: Adam Pisarczuk

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *