Piła spalinowa a szkolenie jej operatora

Pytanie

Czy należy skierować pracownika, który obsługuje piłę spalinową, na szkolenie uprawniające do jej obsługi?

Odpowiedź

Obsługa pilarki mechanicznej do ścinki drzew (do tej grupy należy zaliczyć wszystkie pilarki przeznaczone do ścinki drzew – tzw. piły łańcuchowe) wymaga posiadania uprawnień do jej obsługi. Jednakże nie jest to tożsame z tym, iż każdy rodzaj prac wykonywany pilarką obliguje pracodawcę do skierowania pracownika na szkolenie i sprawdzian przeprowadzany przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Pierwotnie kwestie odbycia szkolenia oraz warunków bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu pilarki mechanicznej do ścinki drzew określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583), dalej rbzbd oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. 2006 nr 161 poz. 1141), dalej rgś. Rozporządzenia regulują kwestie prac w gospodarce leśnej oraz przy wykonywaniu robót ziemnych, budowlanych i drogowych (innymi słowy – szeroko pojętym obszarze budownictwa), dlatego też zatrudnianie pracownika przy obsłudze pilarki mechanicznej do ścinki drzew, nawet dorywczej, podczas wymienionych rodzajów prowadzenia działalności, wymaga skierowania takiego pracownika na odpowiednie szkolenie zgodnie (odpowiednio) z §23 i §24 rbzbd oraz  §21 i §22 rgś.

W innym przypadku nie jest wymagane kierowanie pracownika na szkolenie z zakresu obsługi pilarki mechanicznej w rozumieniu powyższych rozporządzeń. Wskazane jest jednak, aby został szczegółowo przeszkolony z tego zakresu podczas instruktażu ogólnego i stanowiskowego, ze względu na potencjalne ryzyko wypadku i jego skutków, jakie niesie obsługa piły mechanicznej.

Autor: Adam Pisarczuk

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *