Prace wykonywane w różnych gałęziach gospodarki. Zbiór przepisów

Prace wykonywane w różnych gałęziach gospodarki to publikacja zawierająca unikatowy na rynku zbiór ujednoliconych aktów prawnych wydanych na podstawie 23715 Kodeksu pracy a dotyczących prac wykonywanych w różnych gałęziach gospodarki.

Publikacja ta zawiera ujednolicone regulowania w zakresie:

  1. ogólnych przepisów bhp,
  2. maszyn i urządzeń technicznych,
  3. prac wykonywanych w różnych gałęziach przemysłu,
  4. czynników szkodliwych i uciążliwych,
  5. prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych,
  6. szkolnictwa (dodatkowo).

Korzystając z niniejszej publikacji masz pewność, że nie pominiesz wykonawczych aktów prawnych wydanych na podstawie Kodeksu pracy, dotyczących określonych rodzajów prac.
Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób związanych zawodowo z bezpieczeństwem pracy – inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy, wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz słuchaczy szkół policealnych.

Wydanie II, zaktualizowane i poprawione.

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *