Oświetlenie na stanowiskach pracy

Oświetlenie stanowisk pracy dzieli się na naturalne i sztuczne. Organizując i projektując stanowiska pracy, należy przestrzegać norm oświetlenia sztucznego, a także zapewnić oświetlenie dzienne. Oświetlenie stanowisk pracy tylko światłem sztucznym dopuszcza się, jeżeli: – oświetlenie światłem dziennym nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych – jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w […]