Termin zgłoszenia wypadku przy pracy

Pytanie Czy pracownik może zgłosić wypadek przy pracy zaistniały 3 miesiące temu? Czy zakład pracy ma obowiązek wszcząć postępowanie powypadkowe? Odpowiedź Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870), dalej rwpp, pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego […]

Postępowanie powypadkowe – wypadek przy pracy

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 w sprawie ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, do podstawowych obowiązków pracownika należy zgłaszanie wypadków przy pracy (o ile stan zdrowia na to pozwala). Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: a) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych; b) uruchamianie bez […]