Jakie czynniki ująć w skierowaniu na badania profilaktyczne?

Zgodnie z art. 229 §4a Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Szczegółowy tryb przeprowadzania badań lekarskich określa rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów […]