Zadania służby medycyny pracy

Służba medycyny pracy to nie tylko (jak się potocznie przyjęło) badania profilaktyczne. Same badania stanowią jeden z wielu obowiązków tejże służby. W praktyce jednak zadania te w ramach współpracy pracodawcy i lekarzy profilaktyków ograniczają się właśnie (w większości przypadków) do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich i ewentualnie udziału lekarza medycyny pracy w pracach komisji bhp. Powodem są przede wszystkim koszta takich […]