Ręczne prace transportowe

Aktualizacja z dnia 11.05.2017 r. Do transportu ręcznego zalicza się takie działania jak podnoszenie, przenoszenie, popychanie, ciągnięcie, układanie, przetaczanie ładunków. Nierozerwalnie z transportem ręcznym powiązana jest praca stała oraz praca dorywcza. Przez pracę dorywczą rozumie się pracę, która wykonywana jest 4 razy w ciągu godziny, jednak jej czas nie może przekroczyć 4 godzin w ciągu dnia pracy. Obowiązki pracodawcy Pracodawca […]