USŁUGI

Bezpieczeństwo Pracy prowadzi usługi z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Usługi te obejmują:

  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i bhp,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy,
  • wykonywanie zadań służby bhp w zakładach pracy zatrudniających do 100 pracowników,
  • przeprowadzanie konsultacji w sprawach administracyjnych oraz sądowych dotyczących prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dzięki współpracy z Bezpieczeństwem Pracy, zyskują Państwo:

  • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, posiadającą uprawnienia do prowadzenia szkoleń i wykonywania usług doradczych,
  • zawsze kompletną i aktualną dokumentację z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • reprezentanta Państwa działalności w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną, działającego zawsze na rzecz Klienta,
  • aktywną działalność na rzecz ulepszania rozwiązań z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • fachowe doradztwo w sprawach problematycznych (postępowania administracyjne oraz sądowe).

Zakres wykonywanych usług  jest zawsze dostosowany do oczekiwań i możliwości Klienta. Usługi wykonujemy ZAWSZE w siedzibie Klienta.

Szkolenia bhp, usługi bhp, doradztwo w zakresie bhp i prawa pracy wykonujemy na terenie Pszczyny, Bielska-Białej, Tychów, Mikołowa, Oświęcimia, Katowic, Chorzowa, Bytomia. Nie zamykamy się jednak na inne regiony województwa śląskiego i małopolskiego!