Analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób

Na podstawie art. 236 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

Analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób

Cytowany artykuł nakłada na pracodawcę wprost obowiązek systematycznego analizowania przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i co istotne, również wszelkich pozostałych chorób (tzw. zachorowania w pracy) związanych z warunkami środowiska pracy.

Postępowanie dotyczące zachorowań w pracy nie jest regulowane w żadnym akcie prawnym. W przypadku wystąpienia takiego zachorowania, należy przeprowadzić procedurę wyjaśniającą, co mogło spowodować nagłe pogorszenie się stanu zdrowia pracownika w pracy.

Forma analizowania wypadków przy pracy i chorób

Analizowanie przyczyn wypadków, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy może być elementem corocznej analizy stanu bhp lub stanowić wyodrębniony proces w ramach zarządzania organizacyjnego. Na podstawie wyników analizy pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie środki zapobiegawcze celem ograniczenia występowania podobnych zdarzeń w przyszłości.

Analizy dokonuje się za pomocą jednej z ogólnie przyjętych metod analiz przyczyn wypadków i chorób zawodowych.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× two = 18