BHP – roboty murarskie, dekarskie, tynkarskie i izolacyjne

BHP – roboty murarskie i tynkraskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z podestów rusztowań. Podest rusztowania musi być co najmniej 0,5 m niżej niż krawędź górna ściany/muru, na którym wykonywana jest praca. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Należy pamiętać, że rusztowania muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy określone dla rusztowań oraz prac na wysokości!

Chodzenie po świeżo wykonanych murach, stropach, przesklepieniach, płytach, przykryciach otworów i  niestabilnym deskowaniu, oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji lub balustrady bez zabezpieczeń jest zabronione.

Wykonywanie powyższych robót wykopach możliwe jest tylko po wcześniejszym zabezpieczeniu ścian wykopów, a w przypadku, gdy stanowisko pracy znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a ścianą to szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m

BHP – roboty dekarskie i izolacyjne

Na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. Należy pamiętać również o korzystaniu z niezbędnych środków ochrony, a w razie konieczności spowodowanej nachyleniem remontowanego lub budowanego dachu, należy wyposażyć pracowników w sprzęt wejścia/zejścia z wykorzystaniem lin, który składa się z liny roboczej i liny zabezpieczającej. Ogólny opis prac za pomocą tego systemu został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (z późniejszymi zmianami).

Pojemniki przeznaczone do mieszania mas bitumicznych powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte. W przypadku kotłów i zbiorników przeznaczonych do podgrzewania i transportu ręcznego, ich zawartość nie może przekraczać 3/4 pojemności. Przewóz mas bitumicznych odbywa się w szczelnie zamkniętych zbiornikach a ich podgrzewanie w kotłach do tego przeznaczonych. Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i kotłach przeznaczonych do przechowywania jest zabronione.

Mieszanie asfaltu z benzyną musi odbywać się w odległości co najmniej 50 m od źródła ognia i wyłącznie powinno się odbywać przy użyciu drewnianych mieszadeł.. Dodawanie benzyny do asfaltu jest zabronione! W odwrotną stronę, czyli dodawanie asfaltu do benzyny jest dozwolone, przy stałym mieszaniu. Używanie do rozcieńczania benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

W czasie wykonywania robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników i wewnątrz pomieszczeń zamkniętych, stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwopalnych, wybuchowych jest dopuszczalne po zastosowaniu odpowiednio:

a) intensywnej wymiany powietrza

b) instruktażu osób wykonujących prace i zapewnienia środków ochrony indywidualnej

c) asekuracji z zewnątrz

Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia robót w zbiornikach i pomieszczeniach zamkniętych należy przygotować na zewnątrz tych pomieszczeń. Materiały te powinny być dostarczone do wewnątrz zbiorników i pomieszczeń gotowe do użycia, aby ograniczyć do minimum wydzielanie się substancji szkodliwych i niebezpiecznych.

Należy pamiętać, iż podczas prac dekarskich i izolacyjnych wykonywanych na wysokości, obowiązują dodatkowo wymagania prac na wysokości.

Opracowanie: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twenty six − 17 =