Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dalej rszbhp, pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

Ustalanie częstotliwości szkoleń BHP

Rozporządzenie nakłada obowiązek przestrzegania terminów  i wymiarów czasowych prowadzonych szkoleń okresowych, określając tym samym minimalne, niezbędne wymagania w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp.

Przytoczony przepis obowiązuje jednak pracodawcę do dodatkowego, szczegółowego określenia częstotliwości oraz czas trwania szkolenia okresowego w dziedzinie bhp. Przepis ten pozwala tym samym na odpowiednie dostosowanie programu szkolenia, czasu trwania i częstotliwości szkolenia do panujących warunków techniczno-organizacyjnych, panujących na odpowiednich stanowiskach pracy, zachowując jednocześnie wymagania określone rszbhp.  Innymi słowy, wewnętrzne regulacje mogą być korzystniejsze niż wymogi rszbhp, nie mogą jednak wprowadzać zasad o niższym standardzie.

Określenie wewnątrz zakładowych zasad przeprowadzania szkoleń okresowych może się odbyć w sposób ogólnie przyjęty w danym zakładzie pracy. Najlepiej jednak jest to wykonać w formie ogólnie obowiązującego zarządzenia. Wprowadzenie zasad jest dozwolone po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji ze stroną pracowniczą.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five + three =