Czynniki chemiczne na stanowiskach pracy

Czynniki chemiczne na stanowiskach pracy. Zbiór wymagań z komentarzem to publikacja odpowiadająca na najważniejsze pytania dotyczące występowania czynników chemicznych na stanowiskach pracy. Dzięki publikacji czytelnik:

  • pozna ogólne wymagania prawne dotyczące występowania czynników chemicznych na stanowiskach pracy
  • pozna szczegółowe wymagania dotyczące występowania czynników chemicznych na stanowiskach pracy
  • pozna sposób identyfikowania czynników chemicznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy
  • dowie się, jak typować czynniki chemiczne przeznaczone do oceny szkodliwości w środowisku pracy
  • pozna odpowiedź na pytanie, jak prawidłowo ocenić ryzyko zawodowe w narażeniu na czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie,
  • pozna właściwości fizykochemiczne czynników chemicznych istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy

Oprócz powyższego, publikacja ta stanowi unikatowy zbiór podstawowych wymagań związanych z występowaniem czynników chemicznych w środowisku pracy.

Publikację można nabywać pod poniższym linkiem:

Czynniki chemiczne na stanowiskach pracy. Zbiór wymagań z komentarzem

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ forty = forty eight