Doradztwo BHP

Doradztwo BHP w systemie zarządzania

Każde przedsiębiorstwo w zakresie swojej działalności posiada obszary, które wymagają kompetentnej, profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry. Nie inaczej jest z obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa, obejmującym zagadnienia BHP. Sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, w tym również w obszarze BHP może realizować swoją politykę i swoje cele bez większych zakłóceń, zdobywając uznanie i pozycję na rynku. Dlatego też samo doradztwo BHP stanowi niebagatelną rolę we właściwym podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem. 

Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie

Zarządzanie BHP i tym samym obowiązki w tym zakresie są wyraźnie określone już na poziomie regulacji krajowych. Dzięki temu można w wyraźny sposób można określić strukturę zarządczą w obszarze BHP, obejmującą trzy podstawowe poziomy:

 1. pracodawcę;
 2. kierownictwo;
 3. pracowników.

Na każdym etapie struktury zarządzania BHP istnieje konieczność spełnienia określonych wymagań, które w perspektywie działalności przedsiębiorstwa powinny się wzajemnie zazębiać i sprawnie funkcjonować. Do tego właśnie ustanowione jest doradztwo BHP, które dzięki profesjonalnemu spojrzeniu na każdy szczebel struktury przedsiębiorstwa, zaleca odpowiednie rozwiązania z zakresu BHP

Doradztwo BHP 

Doradztwo BHP realizowane przez Bezpieczeństwo Pracy zapewnia profesjonalne, merytoryczne i przede wszystkim dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa usługi doradcze z zakresu BHP. Mając świadomość, że obszar BHP w zakresie regulacji prawnych jest dosyć obszerny, doradztwo BHP obejmuje:

 • analizę obszarów problemowych w zakresie BHP,
 • propozycję rozwiązań obszarów problemowych,
 • konsultacje w zakresie zaproponowanych rozwiązań,
 • monitorowanie funkcjonowania wdrożonych rozwiązań,
 • projektowanie wewnętrznych systemów zarządzania BHP.

Doradztwo BHP realizowane jest na każdym z obszarów zarządzania BHP w przedsiębiorstwie, obejmuje więc:

 • doradztwo w zakresie organizacji przygotowania polityki BHP względem samego pracodawcy,
 • doradztwo z zakresie organizacji, realizacji i egzekwowania standardów BHP na poziomie kierownictwa,
 • doradztwo w zakresie realizacji obowiązków pracowniczych w zakresie BHP.

Doradztwo BHP – usługi

Doradztwo BHP realizowane przez Bezpieczeństwo Pracy realizuje konkretne usługi w zakresie BHP, dopasowane do Państwa potrzeb. Kompleksowo doradzę we wdrożeniu odpowiednich standardów BHP, zgodnych z przepisami krajowymi czy też wewnętrznie obowiązującym systemem zarządzania BHP. Doradztwo BHP realizowane przez Bezpieczeństwo Pracy wyróżnia się przede wszystkim dbałością o szczegóły i indywidualne dopasowanie do realizowanej działalności zakładu pracy. 

Moje motto stanowi, że doradztwo BHP ma podnieść obszar zarządzania BHP i świadomość kadry kierowniczej i pracowników a nie stanowić uciążliwy obowiązek.

Zachęcam do kontaktu. Doradztwo BHP realizuję na terenie całego kraju.