Identyfikacja czynników biologicznych

Rodzaje czynników biologicznych 

Rodzaje czynników biologicznych, które w w ujęciu BHP należy wyróżniać, uwzględnione są w rozporządzeniu w sprawie szkodliwych czynników biologicznych na stanowiskach pracy i osób zawodowo narażonych na te czynniki. Akt ten wskazuje na rodzaje szkodliwych czynników biologicznych, które mogą mieć negatywne oddziaływanie na zdrowie pracowników w procesie pracy. Precyzuje tym samym, czym są mikrobiologiczne zagrożenia w środowisku pracy.

Na podstawie zapisów rozporządzenia, wyróżnia się więc następujące rodzaje czynników biologicznych:

 • drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie;
 • jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie;
 • hodowle komórkowe;
 • pasożyty wewnętrzne człowieka.

Identyfikacja czynników biologicznych na stanowiskach pracy

Podstawowym elementem w działalności BHP, w odniesieniu do narażenia na czynniki biologiczne w środowisku pracy, jest ich właściwa identyfikacja. Przytoczone wyżej rozporządzenie wskazuje przede wszystkim obszary działalności, w których dochodzi do narażenia na czynniki biologiczne. Obszary te obejmują:

 • produkcję żywności,
 • rolnictwo,
 • kontakt ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • jednostki ochrony zdrowia, w tym w pomieszczeniach izolacyjnych i zakładach, gdzie są wykonywane badania pośmiertne,
 • laboratoria kliniczne, weterynaryjne lub diagnostyczne,
 • gospodarkę odpadami,
 • oczyszczanie ścieków,
 • każdy inny obszar, jeśli ocena ryzyka zawodowego wskaże na występowanie czynników biologicznych w środowisku pracy.

Identyfikacja czynników biologicznych

Czynniki biologiczne oddziałujące negatywnie na organizm człowieka podzielone są na cztery grupy. Identyfikację konkretnych czynników biologicznych można realizować w następujący, zaprezentowany poniżej sposób:

KROK 1 – CZY MOŻLIWE/ZASADNE JEST WYKONANIE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH?

JEŚLI TAK, NALEŻY WYKONAĆ BADANIA I NA TEJ PODSTAWIE UWZGLĘDNIĆ CZYNNIKI W OCENIE RYZYKA ZAWODOWEGO

JEŚLI NIE, NALEŻY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNYCH KROKÓW.

KROK 2 – ZIDENTYFIKUJ OBSZAR DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKA NR 2

KROK 3 – ZIDENTYFIKUJ CZYNNIKI BIOLOGICZNE NA PODSTAWIE DANYCH LITERATUROWYCH/DANYCH EPIDEMIOLOGICZNYCH/WIEDZY MIKROBIOLOGICZNEJ

KROK 4 – UWZGLĘDNIJ W OCENIE RYZYKA ZAWODOWEGO ZIDENTYFIKOWANE CZYNNIKI BIOLOGICZNE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA W ZAKRESIE OCENY RYZYKA

Realizacja powyższego, prostego algorytmu, pozwoli na jak najabardziej szczegółową identyfikację danych mikroorganizmów, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników.

Opracowanie:

Adam Pisarczuk

Sprawdź publikacje z zakresu bhp

Skorzystaj z materiałów Bezpieczeństwa Pracy w odniesieniu do czynników biologicznych

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

fifty seven − 47 =