Jak wyznaczyć nośność regałów magazynowych

Nośność regałów magazynowych

Konieczność określenia nośności regałów magazynowych (szerzej rozumianych jako urządzenia do składowania) wynika z §68 ust. 2 pkt 4, który stanowi m.in., że przy składowaniu materiałów należy wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania. Definicji urządzenia przeznaczonego do składowania próżno jednak szukać w przepisach prawnych, dlatego należy posiłkować się definicjami wynikającymi z literatury fachowej.

Urządzenia przeznaczone do składowania

Urządzenia przeznaczone do składowania to rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające układanie, opieranie lub zawieszanie składowanych towarów w magazynie [1]. Wśród urządzeń przeznaczonych do składowania wyróżnia się:

  • regały,
  • stojaki,
  • wieszaki,
  • podkłady,
  • zasieki,
  • urządzenia specjalizowane.

Jak wynika z powyższego wyliczenia, regały magazynowe są tylko jednym z urządzeń przeznaczonych do składowania, jednakże najbardziej rozpowszechnionym w miejscach pracy.

Jak wyznaczyć nośność regału magazynowego?

Wyznaczanie nośności regału magazynowego to sprawa dość złożona. Należy w tym miejscu podkreślić, że wyznaczanie dopuszczalnej nośności przez użytkownika regału a wyznaczanie dopuszczalnej nośności przez producenta regału to dwie odrębne sprawy.

Istniejące w Polsce normatywne uregulowania prawne dotyczące produkcji regałów nie są co prawda obligatoryjne, niemniej jednak producenci, w trosce o swoją wiarygodność, powołują się na wykonywanie ich w zgodzie z tymi normami (potwierdzają to, wystawiając odpowiednią deklarację zgodności) [2]. W stwierdzeniu tym zawiera się również konieczność wyznaczenia dopuszczalnej nośności regałów przez producenta.

Inaczej sprawa wygląda, gdy taką nośność należy wyznaczyć na regale użytkowanym w zakładzie pracy, a którego producent nie istnieje, jest nieznany i dokumentacja techniczna dotycząca regału jest nie możliwa do uzyskania. W takim przypadku mamy do czynienia z gotowym już produktem, który nie jest konstruowany i wobec którego tym bardziej nie ma obowiązku stosowania się do norm w zakresie konstruowania, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych. 

Wobec powyższego, w zakładzie pracy są możliwe do zastosowania dwie drogi wyznaczenia (lub bardziej oszacowania) nośności regałów magazynowych. Pierwszą drogą jest zlecenie wykonania takiego badania (doświadczenia) firmie, która specjalizuje się w obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji. Drugą metodą jest samodzielne oszacowanie nośności poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu mechaniki ogólnej i wytrzymałości materiałów (w zależności od posiadanej wiedzy, można oszacować z bardzo dużą dokładnością lub z dużą niepewnością).

Opracowanie: Adam Pisarczuk

[1] Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Systemy logistyczne, ILiM, Poznań, s.27

[2] https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/86989-podstawy-bezpiecznej-eksploatacji-regalow-w-magazynie

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *