Kiedy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z §39a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Zgodnie z powyższym w sytuacjach, które reguluje powyższy przepis, każdorazowo należy wykonywać aktualizację oceny ryzyka zawodowego tj. przy każdej zmianie wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych i zmianie organizacji pracy.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

One comment

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

three + four =