Koronawirus a ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy, pracodawca:

 • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmierzające do wyeliminowania tego zagrożenia oraz
 • informuje pracowników ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego

Formalne wymagania co do samego dokumentowania oceny ryzyka zawodowego oraz konstrukcji tego dokumentu podaje rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Najważniejszą kwestią w odniesieniu do oceny ryzyka zawodowego związanej z panującym wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem) jest fakt, że ryzyko zawodowe jak i samo zagrożenie wynikają z określonego stanu środowiska pracy, przez które rozumie się warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy.

Koronawirus jako czynnik biologiczny w środowisku pracy

Czynnik biologiczny jest specyficznym wymaganiem, określającym dodatkowe obowiązki pracodawcy względem oceny ryzyka zawodowego.

Najistotniejszą kwestią formalną, którą należy rozstrzygnąć to fakt, czy potencjalne zagrożenie panującym SARS CoV-2 uwzględniać w obecnie funkcjonujących ryzykach zawodowych, czy też nie.

Jak było wspomniane wyżej, zagrożenie wynika z określonego stanu środowiska pracy, składającego się z czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Czynniki biologiczne w środowisku pracy można identyfikować na poniższe sposoby:

 • na podstawie podanych w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki rodzajów działalności i konkretnych drobnoustrojów, które mogą pojawić się w danym procesie pracy ,
 • na podstawie badań środowiskowych – tam, gdzie to techniczne wykonalne,
 • na podstawie danych literaturowych, publikowanych przez odpowiednie instytuty badawcze zajmujące się tematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących,
 • na podstawie udowodnionego wystąpienia czynnika biologicznego w środowisku pracy.

Wobec przytoczonych źródeł identyfikacji czynnika biologicznego, można wyróżnić, że obowiązkowo wirus SARS-CoV-2, jako zagrożenie, w ocenie ryzyka zawodowego musi być uwzględniony w grupach:

 • zawodowo narażonych na ten czynnik (zawody medyczne, służby mundurowe, osoby mające bezpośredni kontakt z klientami z zewnątrz, którzy mogą wykazywać objawy chorobowe itd.),
 • wszędzie tam, gdzie istniało prawdopodobieństwo kontaktu z chorym (udowodnione wystąpienie czynnika lub spełnienie kryteriów klinicznych i epidemiologicznych).

Ocena ryzyka zawodowego a stan zagrożenia epidemicznego

Wobec ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, może rodzić się pytanie, czy mimo wyżej wymienionych obszarów, zagrożenie koronawirusem należy uwzględniać we wszystkich zakładach pracy?

Za ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi:

 • zagrożenie epidemiczne to zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii.
 • epidemia to wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

W mojej opinii, funkcjonowanie w ramach stanu zagrożenia epidemicznego nie obliguje do natychmiastowej aktualizacji i uwzględniania koronawirusa w ocenie ryzyka zawodowego. W takiej sytuacji, należy przede wszystkim przedsięwziąć kroki do minimalizacji potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa w zakładzie pracy, przygotować formalne procedury i je realizować, przygotować plan zapobiegania zakażeniom itp. a dopiero po spełnieniu przesłanek związanych z identyfikacją wirusa jako czynnika środowiska pracy, należy go uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego.

Ryzyko zawodowe definiowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub z powodu sposobu wykonywania pracy.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

 

One comment

 1. Bardzo rzeczowe i praktyczne ujęcie aktualnego problemu. Myślę, że na podstawie tego o czym Pan pisze mogłoby opierać się wiele przedsiębiorców w tym trudnym czasie, dla nich to też nie lada gratka.

  Panie Adamie, ciekawie Pan pisze, widać że zawsze ma Pan aktualną wiedzę, pozdrawiam.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twenty − = fourteen