Obowiązki kierownictwa w zakresie BHP

Obowiązki kierownictwa w zakresie BHP

Na podstawie art. 212 Kodeksu pracy, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Obowiązki kierownictwa w zakresie BHP – omówienie

Zarówno sam pracodawca jaki i pracownicy sprawujący funkcje kierownicze w zakładzie pracy oraz osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy mają obowiązek organizowania pracy zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami bhp oraz zabezpieczać pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi oraz innymi chorobami związanymi z szeroko pojętym środowiskiem pracy a także dbać o stan pomieszczeń pracy na nadzorowanych stanowiskach pracy i wypełniać zalecenia lekarza medycyny pracy. 

Elementem właściwego wykonywania obowiązków kierowniczych w zakresie bhp, jest prawo do egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki kierownictwa w zakresie BHP – środki ochrony indywidualnej

Art. 212 nakłada również na osoby kierujące istotny obowiązek dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej przydzielanej pracownikom oraz środków ochrony zbiorowej. Innymi słowy, kierownictwo musi kontrolować stan tych środków i właściwie reagować wobec ich zużycia lub zniszczenia. 

Odpowiedzialność kierownictwa w zakresie BHP

W razie niewłaściwego wywiązania się z kodeksowych obowiązków osób kierujących, w skrajnych wypadkach mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej (do 3 lat pozbawienia wolności) lub wykroczeniowej (mandat karny).

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nineteen − = 17