Oświetlenie na stanowiskach pracy

Oświetlenie na stanowiskach pracy dzieli się na naturalne i sztuczne. Organizując i projektując stanowiska pracy należy przestrzegać norm oświetlenia sztucznego, a także zapewnić oświetlenie dzienne.

Oświetlenie stanowisk pracy tylko światłem sztucznym

Oświetlenie stanowisk pracy tylko światłem sztucznym dopuszcza się, jeżeli:

 • oświetlenie światłem dziennym nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych
 • jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego

Jeśli pomieszczenia pracy jest pomieszczeniem pracy stałej, oświetlenie takiego pomieszczenia i stanowiska pracy wyłącznie za pomocą światła sztucznego, w tym elektrycznego, jest możliwe po uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

Oświetlenie stanowisk pracy światłem dziennym

Wyróżnia się oświetlenie światłem dziennym typu:

 • górnego;
 • bocznego;
 • mieszanego.

Minimalne warunki oświetlenia bocznego (w przypadku posiadania okien i świetlików bocznych) światłem dziennym określa stosunek powierzchni okien (w świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi, który powinien wynosić co najmniej 1:8 (1m2 okna na 8m2 podłogi) lub jeżeli światło dzienne jest wymagane ze względu na przeznaczenie 1:12

Oświetlenie elektryczne stosuje się w przypadkach, gdy oświetlenie dzienne nie jest zadowalające.

Oświetlenie na stanowiskach pracy i w miejscach pracy

Normy oświetlenia na stanowiskach pracy i w miejscach pracy

Oświetlenie na stanowiskach pracy w zakresie jego norm wygląda następująco:

Strefy komunikacyjne

 • Strefy komunikacji i korytarze [100 lx; 150 lx, gdy pojazdy są na drodze]
 •  Schody, ruchome schody i chodniki [150 lx]
 • Rampy, zatoki załadunkowe [150 lx]

 Pomieszczenia magazynowe/chłodnie

 • Składy i magazyny [100 lx; 200 lx, jeśli stale przebywają ludzie]
 •  Strefy pakowania i wysyłania [300 lx]

Strefy magazynowe z regałami

 • Przejścia bez obsługi [20 lx]
 • Przejścia z obsługą [150 lx]
 • Stanowiska kontroli [150 lx]

 Biura

 • Segregowanie, kopiowanie, itd. [300 lx]
 • Pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie, przetwarzanie danych [500 lx]

Opracowanie: Adam Pisarczuk na podstawie PN-EN 12464-1:2004

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

forty five + = 53