Posiłki i napoje profilaktyczne (regeneracyjne)

Posiłki i napoje profilaktyczne

Posiłki i napoje profilaktyczne muszą być zapewnione przez pracodawcę w warunkach szczególnie uciążliwych w formie jednego dania gorącego oraz napojów o temperaturze odpowiedniej do warunków pracy. Posiłek regeneracyjny powinien zawierać ok 50-55 % węglowodanów, 30-35 % tłuszczy i 15% białek, a także posiadać wartość kaloryczną na poziomie około 1000 kcal.

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie przygotować takiego posiłku we własnym zakresie, może skierować pracowników do punktu gastronomicznego lub zapewnić produkty i zaplecze do przygotowania takiego posiłku we własnym zakresie, a także zapewnić catering.

Obowiązek zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów

Pracodawca zapewnia posiłki regeneracyjne jeżeli pracownik jest zatrudniony:

a) pod ziemią,

b) w warunkach pracy, w których wydatek energetyczny przekracza 2000kcal u mężczyzn i 1100 kcal u kobiet,

c) w pomieszczeniach zamkniętych  w których praca związana jest z wysiłkiem fizycznym   przekraczającym 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet, wykonywanych w warunkach poniżej 10 stopni Celsjusza lub powyżej 25 stopni Celsjusza wg wskaźnika obciążenia termicznego WBGT,

d) w warunkach, w których praca związana jest z wysiłkiem fizycznym   przekraczającym 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet, odbywającej się na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (1 listopada – 31 marca),

e) podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń.

Pracodawca zapewnia napoje podczas gdy:

a) pracownik jest zatrudniony na otwartej przestrzeni, a temperatura otoczenia jest niższa niż 10 stopni Celsjusza lub wyższa niż 25 stopni Celsjusza,

b) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym o wydatku energetycznym przekraczającym 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet,

c) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza,

d) w warunkach mikroklimatu gorącego (wskaźnik WBGT pow. 25 stopni Celsjusza),

e) w warunkach mikroklimatu zimnego.

Zasady wydawania posiłków i napojów profilaktycznych

Powyższe wymagania określają rodzaje prac, podczas wykonywania których pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje i posiłki profilaktyczne. Innym obowiązkiem pracodawcy jest natomiast szczegółowe określenie zasad wydawania w/w świadczeń profilaktycznych, wraz z określeniem stanowisk pracy, które będą je otrzymywać. Ustalenie zasad wymaga uzyskania opinii przedstawiciela pracowników lub działania w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Opracowanie: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

two + five =